Bezpieczny nocleg Covid free zone

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określane jako „RODO”.

W związku z tym faktem informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na następujących warunkach:

Administratorem danych osobowych jest firma Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp.j, ul.Kasprusie 6, z siedzibą w Zakopanem, Nip: 736-173-05-74, adres poczty elektronicznej: bialkaresidenceski@gmail.com, numer telefonu +48 692 477 100.
Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp.j prowadzi działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000782149.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów łączących Państwa z Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp. J ( podstawa przetwarzania art.6 ust.1 lit.b), w szczególności świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym dostarczania zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b).
Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, jak również ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie naruszenia prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umów łączących Państwa z firmą Górska Grupa Inwestycyjna Mastalski Matanyj Sp.j, ul.Kasprusie 6, z siedzibą w Zakopanem, Nip: 736-173-05-74.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych powszechnie obowiązującymi prawami, kiedy to obowiązek przekazania tych danych wynika z przedmiotowych przepisów.

Pozdrawiamy
GÓRSKA GRUPA INWESTYCYJNA
MASTALSKI MATANYJ SP.J

ul.Kasprusie 6
34-500 Zakopane

© 2022 APARTHOTEL TATRZAŃSKI - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl